top of page

Centrum onkologické prevence

 

Naše pracoviště je držitelem funkční licence F17 pro provádění expertní kolposkopie* a diagnostiku předrakovinných změn děložního čípku, pochvy a vulvy. Při abnormálním nálezu z onkologické cytologie  je nutné tento nález ověřit a zjistit, zda nehrozí  rozvoj rakovinného bujení. Ve spolupráci a po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem provádíme specializované vyšetření v COP ambulanci. Zde dochází k mikroskopickému vyšetření Vašeho čípku a k eventuelnímu odběru části postižené tkáně na histologické vyšetření-biopsii. Ná základě tohoto vyšetření pak může být stanovena léčba. V naprosté většině případů spočívá terapie ve snesení postižené dysplastické tkáně tzv. konizaci. Konizace se na našem pracovišti provádí pomocí eklektrofrekvenční kličky. Tento způsob provádění konizace je velmi šetrný k děložnímu čípku a nemá vliv na budoucí těhotenství. Po ukončení terapie je pacientka předána zpět k dalšímu sledování svému ošetřujícímu lékaři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Expertní kolposkopie - slouží k detekci předrakovinných změn na děložním čípku pomocí stereomikroskopu - kolposkopu. Vyžaduje značnou zkušenost a proto je k provozování nutná funkční licence F17, která zaručuje, že vyšetření provádí erudovaný lékař, který splňuje přísné podmínky pro její udělení.

bottom of page